Lokalt ledd utveckling Halland

Lokalt Ledd Utveckling Halland är en förening som bildats för att hantera lokala initiativ i Halland, och även runt Bolmen när det gäller fiskerelaterade lokala initiativ. Vi arbetar även med Havs- och Fiskerifonden och under det paraplyet har vi engagerat oss i Västerhavsveckan 2017.

Ett projekt är Ung i Halland som stödjer ungdomar ekonomiskt för att de ska kunna uppnå sina drömmar.

Läs mer om oss på vår hemsida: www.lluh.se

Följ oss gärna via sociala medier: https://www.facebook.com/LLUHalland/

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan

Invigning av Västerhavsveckan i Hallands län, i samarbete med Naturrum Getterön.

Båttur med Ung i Halland och Gauen ungdomsgård