Lindwall Education AB

Lindwall Education och STEAM-projektet

STEAM är ett engelskt samlingsnamn för Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics. Att ”STEAM:a” syftar till att synliggöra och öka intresset för matematik och naturvetenskap och föra samman detta med ingenjörsvetenskap och konstnärliga uttryck. Med STEAM-glasögon kikar vi närmare på vår omvärld och närmiljö och utgår från frågeställningar och funderingar som väcks för att fördjupa vår förståelse. Det finns otroligt mycket att STEAM:a – det är egentligen bara fantasin som sätter gränser.

STEAM-projektet drivs av pedagogen och forskarstudenten Malin Lindwall Ehrnlund. Malin tilldelades Kungliga vetenskapsakademins lärarpris i fysik 2004 och har under många år arbetat ideellt med att stärka intresset för STEAM hos barn och ungdomar – såväl lokalt som nationellt och internationellt. Nu driver hon Lindwall Education där hon Tillsammans med barn och ungdomar utvecklar läromedel och utbildning i STEAM.

Under Västerhavsveckan möter du STEAM-teamet på flera olika platser längst med västkusten utifrån ett havstema. Vi studerar och lär oss om livet i havet och gör på ett vetenskapligt sätt upptäckter i den marina miljön. Tillsammans med STEAM-utbildade barn och ungdomar som ledare tar vi oss an utmaningar som havsmiljön utsätts för och jobbar med kreativa lösningar. Vi kikar också närmare på spännande teman som t.ex. pirat-science för att upptäcka, uppleva och utforska STEAM däri! En mängd olika workshops och stationer rustade för exeperiment och utmaningar finns på plats.

STEAM-teamet har med sig mängder av laborativt men också kreativt, konstnärligt material att använda för att uppleva havsmiljön med alla sinnen. Under passen ges möljighet att skapa egna konstverk och minnen från dagen.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan

Vi STEAM:ar Västkusten