lansstyrelsenheader

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Länsstyrelsen arbetar för att människor, djur och natur ska ha det bra. Vi är en statlig myndighet som länkar ihop regering, riksdag och centrala myndigheter med kommuner och människor i länet. Vi sköter naturreservat och nationalparker. Vi kollar vattnets kvalitet och byggplaner, ordnar hänsynsområden och utbildningar. Vi jobbar för en levande landsbygd, mänskliga rättigheter, jämställdhet, rika kulturmiljöer, integration, folkhälsa och mycket mer. Vårt mål är ett hållbart samhälle.


Vi kollar vattnets kvalitet och byggplaner, ordnar hänsynsområden och utbildningar. Vi jobbar för en levande landsbygd, mänskliga rättigheter, jämställdhet, rika kulturmiljöer, integration, folkhälsa och mycket mer. Vårt mål är ett hållbart samhälle.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

Infowest – direktrapport om havet, nu på facebook

Information:

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Kontakt: Anna Dimming, anna.dimming@lansstyrelsen.se