Länsstyrelsen Västra Götalands län

Informationscentralen för Västerhavet, InfoWest, ska snabbt kunna ge samlad information om läget i havet längs västkusten. Vi samarbetar i med andra myndigheter, universitet och konsulter. På så sätt kan vi gå ut med varningar till allmänheten om det till exempel är stora algblomningar, syrebrist på bottnarna, höga halter av alggifter i musslor eller onaturlig död hos sälar och andra havslevande djur.

Vi tar gärna emot frågor om havsmiljön. Du kan också tipsa oss om du ser något som verkar konstigt när du är ute längs kusten!

Länsstyrelsen i Västra Götalands län är huvudman för InfoWest tillsammans med Länsstyrelserna i Halland och Skåne.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som ska se till att regeringens beslut genomförs i praktiken i länen. En av våra viktiga arbetsuppgifter är att jobba för en ren vattenmiljö – i sjöar, grundvatten och kustvatten. Vi arbetar för att skapa och behålla friska och levande vatten i län.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

Utställning i Ostindiefararens utställningshall Eriksberg

Information:

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Kontakt: Anna Dimming, anna.dimming@lansstyrelsen.se