Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen Skåne arbetar för att länets värdefulla växter, djur och naturmiljöer ska skyddas. Det innebär bland annat att bilda och sköta naturreservat, att inventera arter och naturmiljöer samt att pröva tillstånd för verksamheter som kan påverka naturmiljön. Naturreservaten och nationalparkerna är tillgängliga för friluftsliv och naturupplevelser.

Länsstyrelsen ger tips på guidade naturupplevelser och spännande aktiviteter du kan göra tillsammans med andra i naturreservat och andra skånska naturområden. Läs mer här.

Aktiviteter under västerhavsveckan

Aktiviteter på Naturum Kullaberg

Fjärilssafari längs Bjärekusten