Länsstyrelsen Hallands län

Länsstyrelsen har en viktig roll när det gäller klimat- och miljöarbetet i länet.  Vi samordnar miljöarbetet, informerar och sprider kunskap, arbetar med miljömål och miljöövervakning, vattenförvaltning samt klimat- och energifrågor. Dessutom beslutar vi om tillstånd till och genomför tillsyn av verksamheter som påverkar miljön.

Länsstyrelsen arbetar för att länets värdefulla växter, djur- och naturmiljöer ska bevaras. det innebär bland annat att bilda och sköta naturreservat, att inventera arter och naturmiljöer . Naturreservaten är tillgängliga för friluftsliv och naturupplevelser.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

Aktiviteter på Naturum Getterön

Aktiviteter på Naturum Fjärås Bräcka

Besök Tylön och Tylö fyr

Strandexkursioner Mellbystrand och Skummeslöv

Vadarkväll vid Morups Tånge

Sandlife rör om i sanden

Information:

Länsstyrelsen i Hallands län
Slottsgatan 2
302 42 Halmstad

Telefon växel: 010 – 224 30 00

www.lansstyrelsen.se/Halland

 

Ladda ner vår broschyr om aktiviteter i Kultur- och naturreservaten här