Kulturhuset Hav & Land

Kulturhuset Hav & Land är en mötesplats i Sotenäs kommun som driver åretrunt verksamhet inom alla typer av evenemang, kulturarrangemang och är en etablerad landsorts biograf som har varit verksam i Sotenäs kommun sen 1920. Vårt mål är att etablera Kulturhuset som navet inom all kulturverksamhet som har sin plats i Sotenäs kommun och omnejd.

Som medlemmar av riksorganisationen Folkets hus och Parker delar vi samma värdegrund som bygger på principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Vi är också partipolitiskt och religiöst obundna.

Hav & Land i Hunnebostrand har till ändamål att engagera lokalbefolkningen med omnejd i utvecklingsfrågor, och att aktivt verka för ett kreativt centrum och mötesplats för alla generationer.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

 

 

Information/ kontakta oss:

www.sotenaskulturhus.se

www.uddenskulptur.se

Telefon: 0523-50095

Facebook