Kulturhuset Hav & Land

Kulturhuset Hav & Land är en mötesplats i Sotenäs kommun som driver åretrunt verksamhet inom alla typer av evenemang, kulturarrangemang och är en etablerad landsorts biograf som har varit verksam i Sotenäs kommun sen 1920. Vårt mål är att etablera Kulturhuset som navet inom all kulturverksamhet som har sin plats i Sotenäs kommun och omnejd.

Som medlemmar av riksorganisationen Folkets hus och Parker delar vi samma värdegrund som bygger på principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Vi är också partipolitiskt och religiöst obundna.

Kulturhuset är också projektägare av kommunala, regionala och verksamhets inriktade kulturprojekt. I nuläget drivs fem olika projekt utifrån Husets dagliga verksamhet. Projektet ”Framtidens Hunnebo bio” är ett projekt som är direkt kopplat till den dagliga verksamheten. Med stöd från Svenska Filminstitutet och Västra Götaland regionen drivs projektet med visionen att berika bioupplevelsen samt att Hunnebo bio skall fortsätta leva in i framtiden.

Uddenskulptur utställning är också ett projekt som ingår i Kulturhusets repertoar med Västra Götaland regionen, Fyrbodal kommunalförbund och Sotenäs kommun som några få nämnda samarbetspartners.

Uddenskulptur är en öppen utställning av internationell stenkonst som du hittar på Udden vi norra kajen, Hunnebostrand. Årets tema är Nordiskt möte, sju konstnärer från tre nordiska länder kommer ställa ut sina gigantiska stenskulpturer. Årets största verk är 8 meter och väger 40 ton.

’Hav & Land i Hunnebostrand har till ändamål att engagera lokalbefolkningen med omnejd i utvecklingsfrågor, och att aktivt verka för ett kreativt centrum och mötesplats för alla generationer’

 

 

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

Mötesplatsen på Mellankajen

Havsinspirerade filmvisningar

Guidad visning av Uddenskulptur 2017 – Nordiskt möte

 

Information/ kontakta oss:

www.sotenaskulturhus.se

www.uddenskulptur.se

Telefon: 0523-50095

Facebook