Kosterhavets nationalpark

Kosterarkipelagen är en exklusiv och vetenskapligt intressant del av västkustens skärgårdar. Området representerar det yttersta havsbandets natur med dess speciella geologi och undervattensvärld.

Kosterhavets nationalpark invigdes den 9/9 2009 och är Sveriges första nationalpark för havet. Kosterhavets nationalpark ligger i Strömstads och Tanums kommuner och omfattar nästan 400 kvadratkilometer, där 98 procent utgörs av marina miljöer.

Kosterhavet är vårt lands artrikaste havsområde med unika miljöer och arter. Här finns t.ex. Sveriges enda korallrev! Fotbollsvampar, armfotingar och limamusslor är ytterligare några av de unika och sällsynta havsdjur som finns i de mörka djupen. Men här finns också västkustens alla ”vanliga miljöer” som långgrunda vikar, klippiga stränder och ålgräsängar.

Över havsytan reser sig grynnor, kobbar och skär. Här finns skogsklädda öar som Saltö och Kockholmen, och karga utposter som Ursholmen och Segelskären. Och här finns Kosteröarna med dess blandning av vänligt kulturlandskap och vindpinad ytterskärgård. Även på land finns olika miljöer och många arter.

Totalt finns ca 12 000 arter i nationalparks-området, hälften under ytan och hälften på öarna.


Information:

Kosterhavets nationalpark och
naturum Kosterhavet
Hamnevägen 30, Ekenäs,
Sydkoster
www.kosterhavet.se

www.rescuethesea.se