Konstnärsgruppen Signal

Maryam Javidmehr är musiker, skulptör och aktivist. Hon är född i Iran och kom
till Sverige 2012. Återkommande teman i Maryams konstnärskap är ojämlikhet, mänskliga
rättigheter, miljö, kommunikation samt interkulturell dialog. Hennes konst
strävar efter att skapa samspel och kommunikation mellan människor över
kulturella gränser.

Maryam använder sig gärna av traditionellt material och skulpturteknik för att
ge uttryck åt samtida teman. Maryam bedriver även pedagogiskt arbete och har mångårig erfarenhet av
undervisning i musik och skulptur.

 

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan: