Klippans Bruksbåtsförening är en veteranbåtsförening vid Klippan Ångbåtsbrygga, Klippans Kulturreservat i Göteborg. Föreningen vårdar miljön och upprätthåller traditioner kring båt och hav vid de äldsta bevarade bryggorna i Göteborgs hamn.

Klippanhamnen var livligt trafikerad flera hundra år före Göteborgs grundande. Den centrala handelsplats som utvecklats där älvmynningen grundade upp skyddades tidigt av Älvsborgs (gamla) fästning och valdes senare till Ostindiska kompaniets lastplats i Göteborg. Vid början av 60-talet är Klippan huvudsakligen plats för lotsar (i nuvarande Sjömagasinet) och bogserare. Ångbåtsbryggan härbärgerar mindre bruksbåtar och fritidsbåtar.

Klippans Bruksbåtsförening förvaltar i dag de sista resterna av den en gång så livliga miljön som var grunden till Göteborgs framväxt. I dag pågår ett projekt om att byggnadsminnesmärkesförklara Ångbåtsbryggan, för att dokumentera platsens betydelse som kulturarv.

Föreningens syfte är att bevara bruksbåtar och båtkultur. Vi förvaltar Ångbåtsbryggan i Klippan, där veteraner och replikor som vikingaskepp, fiske- och garnbåtar, räddningskryssare, kutter och jakter ligger vid kaj.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

Öppet skepp