KIMO Sverige

KIMO är kommunernas internationella miljöorganisation och består av kustkommuner runt Nordostatlanten och Östersjön. I dagsläget har vi över 120 medlemmar i 14 länder. KIMO Sverige är det svenska nätverk.

KIMO arbetar sedan slutet av 80-talet för ett renare hav. De huvudsakliga frågorna har genom åren varit oljeföroreningar, nedskräpning, dumpade kemiska vapen, sjöfartens utsläpp och utvecklingen mot en hållbar sjöfart.

Problemen med marint skräp har länge varit en viktig fråga för KIMO och ett sätt att arbeta för att en lösning är att öka medvetenheten om problemet. KIMO driver olika projekt,  bland annat Fishing for Litter där fiskare hjälper till att ta upp skräp från havet.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

Hur orsakar kläder utsläpp av mikroplaster till vattendrag och hav?