kattegattKattegatts kustvattenråd

Kattegatts kustvattenråd är ett vattenråd enligt Vattenmyndighetens definition av lokala samverkansorgan och är öppet för alla enskilda eller organisationer som har intresse av kusten och havet.

Kustvattenrådets arbete avser kusten och kustvattnet ut till Sveriges ekonomiska zon. I det geografiska området ingår Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs, Halmstads, Laholms, Båstads, Ängelholms och delar av Helsingborgs och Höganäs kommun (till Kullaberg).

Kustvattenrådet ska möjliggöra delaktighet och samverkan i vattenförvaltningen, öka kunskapen och underlätta kunskapsutbytet om kustvattnet samt öka/underlätta förståelsen för olika intressenters verksamheter och dess påverkan på kustvattnet. Arbetet ska bidra till att god ekologisk och kemisk status uppnås inom de berörda vattenförekomsterna samt till god miljökvalitet i havet. Det är många frågor och aktörer som berörs och för att kustvattenrådets syfte ska kunna uppnås har fyra fokusområden formulerats:

  • Kusten och havet som resurs
  • Klimatet
  • Biologisk mångfald
  • Planering och andra styrmedel

 

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

Kattegatts Kustvattenråd och plast i havet

Läs mer om oss och om vilka som ingår i kustvattenrådet: www.regionhalland.se/kustvattenrad.

Du kan också kontakta vår samordnare Anne Udd, anne.udd@regionhalland.se eller tfn. 0708-35 95 32.

Följ oss gärna via sociala medier:

https://www.facebook.com/kustvattenrad

https://twitter.com/kattegatts

https://www.instagram.com/kattegatts/

Tornsna¦êcka_RGB