Käringö hembygdsförening

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:
Öppet hus i Fiskarstugan
Öppen lotsutkik
Information: