Sidhuvud-Havsmiljoinstitutwebb

Vad vi människor gör på land sätter sina spår i havet. För att kunna minimera skadorna måste man veta vad som händer och hur det hela hänger ihop. På Havsmiljöinstitutet använder vi oss av forskningsresultat från olika ämnes-områden som vi analyserar och sätter samman till ny kunskap. Den nya kunskapen förmedlar vi till de som fattar beslut om havet. På så vis utgör vi en brygga mellan forskare, miljötjänstemän och beslutsfattare.

Havsmiljöinstitutets arbete bidrar till en ökad förståelse och medvetenhet om miljösituationen i havet och är ett samarbete mellan Umeå universitet, Stockholms universitet, Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

 


Information:

Läs mer och beställ våra publikationer på:
www.havsmiljoinstitutet.se

Ladda ner publikationen Västerhavet 2013