Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för levande hav, sjöar och vattendrag. Vi tar ansvar för att hav och sötvatten nyttjas, men inte överutnyttjas. I vårt arbete utgår vi från ekosystemens och människans behov nu och i framtiden.

Vi samlar in kunskap, planerar och fattar beslut om insatser för en bättre miljö. För att nå framgång samverkar och förankrar vi vårt arbete med andra berörda parter både nationellt och internationellt.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan i Nordstan:

Utställning om vraksanering av Thetis. Många av de vrak som finns runt Sveriges kust innehåller stora mängder olja som kan orsaka skador i stora områden om de läcker ut. Att sanera ett vrak från olja är inte någon enkel uppgift. Under 2017 sanerade Havs- och vattenmyndigheten ett av Sveriges mest miljöfarliga vrak, fiskefartyget Thetis. Det är ett 30 meter långt forskningsfartyg som byggdes 1961. Thetis sjönk på vägen hem från en fisketur med cirka 30 kubikmeter olja ombord. Vraket ligger nära kusten utanför Kungshamn. Vi har dokumenterat arbetet och sammanställt en utställning om saneringen. Här kan du läsa, titta på bilder och se filmer om arbetet. Utställningen visas varje dagi Nordstan.

Ljudet under ytan Visste du att det finns ett helt sångbibliotek av bara grönlandsvalens läten? Många tror att det är väldigt tyst under vattenytan, men havet är full av olika ljud från fiskar. En torsk grymtar sitt parningsläte, medan koljans ljud påminner om ljudet från en motorcykel. En del fiskar morrar bort oönskade inkräktare. Undervattensbuller från exempelvis fartygsmotorer och fritidsbåtar har större negativ påverkan på marina däggdjur och fisk än vad man tidigare trott. En del fiskar är extra känsliga för det lågfrekventa ljudet som kommer från fartyg och båtar, vilket kan leda till sämre immunförsvar. Under Västerhavsveckan kan du lyssna på hur olika fiskar och undervattensbuller låter. Utställningen visas varje dag i Nordstan.

Information:

Besöksadress:
Gullbergs Strandgata 15, 411 04 Göteborg

Postadress:
Box 11 930, 404 39 Göteborg

Tel: 010-698 60 00
E-post: havochvatten@havochvatten.se

www.havochvatten.se.