Grosshamns Fågelstation – Öppen för besök den 7 augusti

På ön Ramsvik är vi en liten grupp entusiaster som studerar fågellivet genom att ringmärka fågel. Den vackra platsen mellan berg och hav heter Grosshamn. Ringmärkningen av främst ”tättingar” (småfågel) pågår på förmiddagarna från första maj till sista augusti. För att ringmärka måste fåglarna fångas in. Detta sker med hjälp av nät uppsatta i naturen runt stationen. Inramningen kan knappast bli bättre.

Ringmärkning är en fågelforskningsverksamhet som kräver tillstånd och vars omfattning bestäms av Naturhistoriska museet. Det behövs stor mängd data och statistik för att myndigheter i olika länder ska kunna fatta beslut som skyddar och bevarar livsbetingelserna för fåglar. Vet man hur fågelarterna mår, var de håller till under året, var de häckar och när de flyttar på vår och höst så kan man också fatta riktigare beslut. Verksamheten på Grosshamn är ideell och vi är ensamma om att ringmärka i Norra Bohuslän.  Genom återfynd (levande kontroller och döda fåglar) ser vi flyttvägar och rastningsplatser.

Många av de fåglar vi ringmärker rör sig över Skagerack från Jylland i Danmark. Det är mycket spännande att under våren se småfåglar komma in från havet och rasta i första bästa buske vid stationen. En del fåglar rastar hos oss när de följer kusten på väg till sina häckningsplatser i  Norge, Norra Sverige och Ryska Tundran.

Förutom ringmärkning ägnar vi oss åt några mer riktade undersökningar. Exempelvis tittar vi på den numera rödlistade stenskvättan där vi försöker förstå varför de klarar sig så bra längs Bohuskusten, men minskar både i inlandet och på östkusten. Ett annat projekt är fästingar. De är bärare av ett 15-tal sjukdomar som sprids till människa (och många fler till djur).  Vi hjälper till med forskningen kring TBE genom att befria de fåglar vi ringmärker från fästingar som sedan analyseras i Viruslabbet på Sahlgrenska. För att få ett bra materiel avseende TBE har vi också några mobila stationer utspridda i närområdet där vi vet att TBE förekommer.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

Fågelforskning i Bohuslän

Biologisk Mångfald i Närmiljön

Information:

www.grosshamn.se

Facebook

Stöd fågelforskningen i Bohuslän genom att bli medlem i Grosshamns Fältstation, se www.grosshamn.se. Medlemskap 50kr per år. I medlemskap ingår: Årsrapport om Ringmärkningen, Rapport från forskningsprojekten, Rapporter om fåglar av olika slag, Öppet hus och Föredrag. Sätt in 50kr på Bankgiro: 540-3498 (Swedbank), Swish: 1230795567  eller meddela Ing-Marie Rörberg Artursson 070-265 3539 ingmarie.artursson@gmail.com

Välkommen!