Greenpeace

Vi är en oberoende internationell miljöorganisation som arbetar med:

Klimat

Att ha ett stabilt klimat är något vi alla är beroende av för att kunna överleva. Idag hotas det då klimatförändringarna eskalerar och vi går mot en värld där den globala uppvärmningen överstiger 1,5 grad.

Hav

Genom havsreservat, ambitiösa fiskeregleringar, minskad användning av plast och förbud mot fossila bränslen kan vi skydda världens hav.

Människor

Många stora samhällsförändringar, som kvinnlig rösträtt och avskaffandet av slaveri, kommer från att människor har sagt ifrån och agerat tillsammans. Samma sak gäller när det kommer till klimat- och miljöfrågor.

Land

Allt som vi har här uppe på land hänger samman. Hur vi använder vår skog och mark är av yttersta vikt för att vi ska klara av den hållbara omställningen.

Under  Västerhavsveckan kommer ett av våra fartyg, M/V Esperanza, att vara i Sargassohavet på en forskningsresa med syfte att dokumentera den fantastiska marina miljön där samt hoten som den är utsatt för. Detta är en del av en årslång resa som vi genomför för att dra uppmärksamhet till behovet för starkare skydd för marina miljöer på internationellt vatten.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

Västerhavsveckan i Nordstan – filmvisning

Direktsändning från fartyget – en interaktiv diskussion med forskare och expeditionsledare ombord Esperanza från Sargasso (på engelska).

Information:

www.greenpeace.org