gusGöteborgs universitet

Göteborgs Universitet har en stark marin profil med forskning främst inom marin naturvetenskap (t.ex. marinbiologi, oceanografi, marin kemi) men också marin juridik, havsförvaltning
och marint inriktad miljöekonomi.

Det finns idag över 300 aktiva marina
forskare spridda över 5 fakulteter.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

Under Västerhavsveckan deltar forskare från Göteborgs universitet på flera platser:

Här hittar du alla universitetets aktiviteter

Nedan ser du aktiviteter på våra forskningsstationer:

Aktiviteter på Kristineberg marina forskningsstation

Aktiviteter på Tjärnölaboratoriet

 

Information:

Centrum för hav och samhälle

www.gu/havet samlar forskning, utbildningar och nyheter om havet från Göteborgs universitet.