Förvaltningen Kretslopp och vatten

Kretslopp och vatten är en kommunal förvaltning med över 400 medarbetare som arbetar med att skapa ett kretsloppssamhälle. Vi tillgodoser invånarnas och näringslivets behov av en säker, effektiv och miljömässig vattenförsörjning och avloppshantering och gör så att göteborgarna på ett effektivt och miljömässigt sätt kan få sitt hushållsavfall återanvänt, återvunnet eller omhändertaget.
Vi informerar också göteborgarna om avfall, vatten och avlopp.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

Får fisken plast? En föreläsning

Information:

Kretslopp och vatten, tel: 031-365 00 00

www.goteborg.se/kretsloppochvatten

Läs gärna vår tidskrift Kretslopp. Klicka på bilden nedan.