naturhist

Göteborgs Naturhistoriska Museum visar mångfalden av djur i naturen. Museets utställningar innefattar både den svenska djurvärlden och djur från världens alla hörn. Livet i havet, livets historia, olika miljöproblem, människan som biologisk varelse och ekologins grundbegrepp är andra teman bland basutställningarna.

Särskilt kända bland museets utställda djur är den Malmska valen – världens enda monterade blåval – och den afrikanska elefanten. Här finns också omfattande samlingar, varav mycket från havet. Dessa används för forskning och naturvård. Museet är aktivt i undersökningar av Västerhavets djurliv i samarbete med ArtDatabanken och Göteborgs Universitet.


Information:

Slottsskogen vid Linnéplatsen
GÖTEBORG
www.gnm.se

Fritt inträde!