Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium (GMBL)

Labbet
Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium, GMBL, finns på Nya Varvet i Göteborg. Labbet ligger precis där hamnen mynnar ut i Västerhavet. Från Klippan, Kungsten och Nya Varvsallén är det bara ca 15-20 minuters promenad och det går snabbt att cykla hit från centrala Göteborg.

Forskning
GMBL genomför marinbiologiska forskningsprojekt kring den biologiska mångfalden i havet. En del av forskningen är fokuserad på att undersöka hur så kallade invasiva främmande arter påverkar den svenska havsmiljön och att ta fram metoder för att kontrollera dessa arter. Tillsammans med Chalmers, SMHI och Sveriges Lantbruksuniversitet driver GMBL forskningsprojektet ISAP (Invasive Species Action Plan) som syftar till att ta fram en handlingsplan för invasiva främmande arter i akvatisk miljö.
Medborgarforskning
GMBL driver flera olika medborgarforskarprojekt kring havets biologiska mångfald och invasiva främmande arter. Tillsammans med 8-Fjordar driver GMBL ett skolprojekt som syftar till att utbilda lärare och elever i grund- och gymnasieskolan att leta efter invasiva främmande arter längs hela den svenska kusten.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan
GMBL driver Västerhavsveckans havsverkstad
Information
Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium
www.gmbl.se
Telefon: 0725-040 028
Epost: info@gmbl.se
Sven Källfelts gata 47
426 71 Västra Frölunda