Göteborgsregionens kommunalförbund/GR

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige, som tillsammans har en miljon invånare. Verksamheten ska vara till nytta för medlemskommunerna och samtidigt stärka regionen nationellt såväl som internationellt. GR arbetar inom områdena utbildning, arbetsmarknad, social välfärd, miljö och samhällsbyggnad.

GR driver tillsammans med medlemskommunerna en mängd olika projekt som utvecklar den kommunala verksamheten och regionen. Ett av projekten är Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla.

Målet med projektet är att ta fram regionala överenskommelser, som kan ligga till grund för kommunernas översiktliga planering av kust- och havsområdet. På lång sikt handlar det om att använda marina resurser på ett hållbart sätt samt stärka kopplingen mellan samhällsplanering, miljöskydd och näringslivsutveckling.

Genom projektet skapas också en plattform för fördjupat kunskapsutbyte, så att kustzonen kan planeras mer effektivt i framtiden.

 

I projektet finns fyra arbetsgrupper som består av deltagare som har kompetens inom plan-, miljö- och näringslivsfrågor. Totalt ingår cirka 50 personer från kustkommunerna, GR, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 8-fjordar, Turistrådet Västsverige, Västkuststiftelsen, Bohusläns skärgårdsråd, Vattenrådet för Bohuskusten och Göta älvs vattenråd.

Grupperna är indelade efter följande teman:

Struktur
Tillgänglighet till kusten
Principer för byggande
Transportinfrastruktur

Havsanvändning
Vattenbruk och yrkesfiske
Energiproduktion till havs
Muddertippningsplatser

Upplevelser
Båtliv
Besöksnäring

Miljö
Miljötillståndet i havet

Projektet pågår under tre år (2016–2019). Det drivs av GR som också är finansiär, tillsammans med Västra Götalandsregionen, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Business Region Göteborg samt de åtta kustkommunerna Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö, Göteborg och Kungsbacka.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

Strandstädning

Information:

Anders Personsgatan 8
416 64 Göteborg

Telefon: 031-335 50 00

www.grkom.se

www.grkom.se/kustzonen