Foto ©Lasse Edwartz

Projekt Fjordtorsk

Projekt Fjordtorsk är ett samarbetsprojekt mellan Fjordtorsk i Bohuslän AB, Sveriges Fiskares Producent Organisation SFPO och Rotaryklubbarna i Uddevalla kommun. Projektet samarbetar med Uddevalla kommun, Fiskekommunerna i Bohuslän, 8 Fjordar och Göteborgs Universitet samt Statens Lantbruksuniversitet SLU Leader Kust och Gränsbygd.

Projekt Fjordtorsks mål är att återskapa ett stabilt bestånd av torsk och hummer i Byfjorden. På längre sikt är målet att bidra till att få tillbaka och stärka kusttorsken i Bohuslän. Projektet ingår från 2020 i ett regeringsuppdrag att värna torskbeståndet i Sverige.

 

Under 2020 placerade projektet ut 64 rev i Byfjorden. Detta finansierades bland annat av Havs och Vattenmyndigheten HaV, samt en rad donatorer. Företag och privatpersoner har ”köpt” ett eget rev för 25 00 kronor. Andra har skänkt valfri summa och då finansierat ett gemensamt rev. Vi kallar detta för ”gåvorev”. Donatorerna finns förtecknade vid det rev som är placerat på Svenskholmen.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

Invigning av Torksrev på Svenskholmen

Information:

Har du frågor kring projektet kontakta

Lars-Olof Axelsson 0705-330887
lars-olof@fjordtorsk.se

Projekt Fjordtorsk på Facebook