Fiskareföreningen Norden

Fiskareföreningen Norden är en fiskareägd förening på Smögen med 45 medlemmar som varit verksam sedan 1937 inom framför allt fiskets tjänst. I takt med att fisket ändras och minskar så har vi anpassat verksamheten till de nya  marina förutsättningarna. Våra nya områden är

  • Trålverkstad med utveckling av selektiva redskap för ett hållbart fiske.
  • Miljöåtervinning av nät/plast och annan utrustning.
  • Tillverkning av skyddsnät och sportnät
  • Uthyrning av verksamhetslokaler
FF Norden arbetar med nytillverkning av selektiva trålar och jobbar kontinuerligt med innovativa lösningar för att kunna följa de nya reglerna kring bla utkastförbud.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

Invigning av Västerhavsveckan 2019

Information:

www.ffnorden.se