Foto: Klas Malmberg

SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för arter och naturtyper i Sverige. Vi bidrar till bevarande av biologisk mångfald genom faktainsamling, tillgängliggörande av data, miljöanalys, information och forskning. Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnytta i fokus.

Inom Svenska artprojektet tar vi fram fakta om framför allt mindre kända arter som vi presenterar digitalt i Artfakta.se och i bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. I ett av våra senaste projekt har vi arbetat med nakensnäckor och deras släktingar. I en ny bok om blötdjur kan du lära dig mer om dessa djur och miljön de lever i.

Är du dykare och vill hjälpa oss att förbättra kunskapen om marina djurarter i Sverige? Då kan du bli en marin faunaväktare! SLU Artdatabanken övervakar och följer upp sjöstjärnor, kräftdjur och från i år även nakensnäckor och deras släktingar.

Även om du inte är dykare kan du lära dig att känna igen arter och rapportera in fynd som hjälper till att öka kunskapen om våra arter längs Sveriges kust.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan 2021:

Lär känna nakensnäckorna och deras släktingar Föredrag och presentation av  ny bok.

Information:

www.artdatabanken.se

www.nationalnyckeln.se

Följ oss gärna på Facebook och Instagram!