8fjordarheader-18+fjordar

De fem kommuner Kungälv, Orust, Stenungsund, Tjörn och Uddevalla samverkar under projektnamnet 8+fjordar för att utveckla fjordområdet innanför Tjörn och Orust. Tillsammans med ett stort antal offentliga, privata och ideella intressenter arbetar kommunerna med att utveckla miljö, företagande och friluftsliv i och omkring de åtta fjordarna. En av ledstjärnorna är de nationella miljömålen ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”. Arbetet är indelat utifrån följande grupper

• Fiskefrågor

• Miljö

• Turism, företagande, friluftsliv och kultur

De olika grupperna tar fram beslut och åtgärder för att utveckla fjordområdet.

Till exempel kan anläggandet av ett undervattensrev gynna fisk och skaldjur och därmed den ekologiska balansen. Revet kan bli ett populärt dykmål. Fisk och skaldjur som vandrar ut från revet kan fångas av fritidsfiskare och bidrar därmed till friluftslivet. Om de istället fångas på en guidad fisketur eller av yrkesfiskare så skapar det arbetstillfällen i närområdet.

8+fjordar arbetar för ett fjordområde i ekologisk balans, med långsiktigt hållbara förutsättningar för marina företagare och ett växande friluftsliv.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

Västerhavsveckan på Bohuslän museum 11 augusti

Västerhavsveckan i Stenungsund 12 augusti

Utställning kring spökfiske och spöknätsjakt

Prova på att fiska och lär dig mer om livet i havet

 

Information:

www.8fjordar.se