Fåglar och natur från Härmanö naturreservat

Thorbjörn Hansson guidar i Natur- och fågelmuseet, som visar ett stort antal objekt varav 150 fåglar, drygt 10 däggdjur och några havsorganismer. De flesta djuren  presenteras i tittskåp med uppbyggda miljöer och årstider.

Information

Tid: Lör 7/8-söndag 15/8 kl. 12.00 – 15.00 (ej måndag 9/8 )
Plats: Gullholmens Natur- och fågelmuseum, Gullholmsgården