Vattenundersökningar

Vi undersöker vattnet och havsmiljön. Prova på experiment med havsvatten!
Studera tång och havslevande djur. Skalkonst? Drop in!
Tid: onsdag 7/8 kl 11.00 – 13.00
Plats: Gullholmsgården på Gullholmen.