Västerhavsveckan i Nordstans köpcentrum 5 augusti

Scenen

 • 11:00 Utställningen öppnar – presentation av Västerhavsveckan samt dagens program i Nordstan och på övriga platser (ca 10 min)
  12:00 Streaming från Västerhavsveckans Havsverkstan med rapport om aktiviteterna på den plats Havsverkstan besöker denna dag (ca 15 min).
  13:00 Streaming med dagens rapport från Kosterhavets Nationalpark (ca 10 min).
  13:00 Visning av filmen Bohuskust – ett vresigt paradis av Svante Lysén (ca 16 min)
  14:00 Dagens forskningsrapport med marinbiologiska forskare om Havsmiljön i Västerhavet. Streaming från Havsverkstan om hur havsmiljön påverkas av övergödning, klimatförändringar, havsförsurning, utfiskning, invasiva arter, nedskräpning och miljögifter (ca 20 min)
  15:00 Streaming från Västerhavsveckans Havsverkstan med rapport om dagens insamlade djur och växter från besökarna i Havsverkstan (ca 15 min)
  16:00 Utställningen stänger, sammanfattning av dagen samt presentation om morgondagens program (ca 10 min).Aktiviteter:
 • Maritiman – information, aktiviteter och tävlingar med fina priser från Maritiman.
 • Medborgarforskning – hjälp forskarna att samla in uppgifter från havet. Rapportera dina fynd av blåmusslor och invasiva arter som japanskt jätteostron, blåskrabba och klängmanet.
 • Västerhavets biologiska mångfald –Gothenburg Global Biodiversity Centre, Göteborgs universitet.

Experimentverkstan:

Interaktiva experiment kring havet som livsform och dess livsmiljöer.

Utställningen

 • Ren kust/Västkuststiftelsen 
 • Västerhavsveckans jubileumsutställning: Havet igår, idag & imorgon.
 • Kosterhavets Nationalpark firar 10 år 2019 – Kosterhavets Nationalpark.
 • Invasiva arter i Västerhavet – information om främmande arter som har dykt upp i Västerhavet och om ett pågående skolprojekt som finansieras av Länsstyrelsen i Västra Götaland.
 • Lär dig mer om Västerhavets alger – algutställning med akvarier och information om alger och hur de kan användas från Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium.
 • 8-fjordar – information om havsmiljön i 8-fjordarområdet.
 • Virtue – ett marint läromedel för skolan från Inst. för Biologi och Miljövård, Göteborgs universitet.

Havsbion – Filmer visas under hela öppettiden på flera olika skärmar.
Skärm 1:

 • Havet igår, idag & imorgon – tre filmer om plast, fritidsliv och mat (HMI, VGR)

Skärm 2:

 • Strömmar av plast (HMI)
 • Främmande arter (VGR/Lovéncentret)
 • Havsförsurning (VGR/Lovéncentret)
 • Övergödning ((VGR/Lovéncentret)
 • Släpp inte främmande arter i våra vatten – HaV

Skärm 3:

 • Hummer- och fisk rev (8 – fjordar)
 • Kosterhavet och yttre Hvaler (Kosterhavets nationalpark)
 • Töm inte i sjön – en film om regler för toalettavfall till sjöss (Transportstyrelsen)
 • Marint skräp i Kosterhavet – Kosterhavets Nationalpark
 • Ren båtbotten – Hav möter land
 • Stigande hav – så påverkas Sverige (SMHI)
 • Urban water vision (SMHI)
 • Så fungerar en båtspolplats (Hav möter land)

Skapartorget:

 • Teckningsuppgift – teckna om Västerhavets undervattensvärld.
 • Tipspromenad och havsquizz – hur mycket kan du om havets livsformer?
 • Bygg ditt eget krabbmete av klädnypor och snöre och ge dig ut på krabbfiske i Västerhavet!

Information:

Tid: Måndag 5 augusti kl 11.00 – 16.00
Plats: Nordstans Köpcentrum i Göteborg