8aug Västerhavsveckan i Nordstans köpcentrum 8 augusti

Dagens program:

11:00 Utställningen öppnar
12:00 Lär känna djuren i klappakvariet.
13:00 Lär känna djuren i klappakvariet.
13:30 Direktsändning från Havsverkstaden.
14:00 Lär känna djuren i klappakvariet.
15:00 Lär känna djuren i klappakvariet.
15:30 Trolla med tång.

Aktiviteter:

Maritiman – information, aktiviteter och tävlingar med fina priser från Maritiman.
Medborgarforskning – hjälp forskarna att samla in uppgifter från havet. Rapportera dina fynd av blåmusslor och invasiva arter som japanskt jätteostron, blåskrabba och klängmanet.
Göteborgs Naturhistoriska Museum – föremål från havet. Träffa personal från GNM som visar och berättar om intressanta och spännande föremål ur museets samlingar.
Länsstyrelsen i Västra Götaland – berättar om Info Västerhavet, en marin jour för allmänhetens frågor om havsmiljön. Nu även på Facebook!

Utställningen:

Ren kust/Västkuststiftelsen – om nedskräpning i havet och vad vi kan göra åt problemet.
Västerhavsveckans jubileumsutställning: Havet igår, idag & imorgon.
Invasiva arter i Västerhavet – information om främmande arter som har dykt upp i Västerhavet
Lär dig mer om Västerhavets alger – algutställning med akvarier och information om alger och hur de kan användas från Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium.
8-fjordar – information om havsmiljön i 8-fjordarområdet.

Filmer:

Filmer visas under delar av dagen.
Havet igår, idag & imorgon – tre filmer om plast, fritidsliv och mat (HMI, VGR)
Måseskär 58o09N 11o33O – en film om Måseskär (Maritimt i Väst, VGR)
Strömmar av plast – Havsmiljöinstitutet
Främmande arter – VGR/Lovéncentret
Havsförsurning – VGR/Lovéncentret
Övergödning – VGR/Lovéncentret
Släpp inte främmande arter i våra vatten – Havs- och Vattenmyndigheten
Hummer- och fisk rev – 8 – fjordar
Kosterhavet och yttre Hvaler (Kosterhavets nationalpark)
Töm inte i sjön – en film om regler för toalettavfall till sjöss – Transportstyrelsen
Marint skräp i Kosterhavet – Kosterhavets Nationalpark
Ren båtbotten – Hav möter land
Stigande hav – så påverkas Sverige – SMHI
Urban water vision  – SMHI
Så fungerar en båtspolplats  -Hav möter land
Ocean Sanctuaries  – Greenpeace
Ålgräs – en informationsfilm om de viktiga ålgräsängarna – Länsstyrelsen Västra Götaland
8-fjordar – en informationsfilm om projektet 8-fjordar – 8-fjordar

Experimentverkstad:

Interaktiva experiment kring havet som livsmiljö och dess livsformer.
Gör algexperiment och lär dig mer om havets alger och växter.

Skapartorget:

Teckningsuppgift – teckna om Västerhavets undervattensvärld.
Tipspromenad och havsquizz – hur mycket kan du om havets livsformer?
Bygg ditt eget krabbmete av klädnypor och snöre och ge dig ut på krabbfiske i Västerhavet!?

Information:

Tid: Torsdag 8 augusti kl. 11.00 – 16.00
Plats: Nordstans Köpcentrum i Göteborg