Västerhavsveckan i Nordstan 3 augusti

Speakers corner

11:00 Utställningen öppnar – presentation av Västerhavsveckan samt dagens program i Nordstan och på övriga platser (ca 10 min)
12:00 Streaming från Västerhavsveckans Havsverkstan med rapport om aktiviteterna på den plats Havsverkstan besöker denna dag (ca 15 min).
13:00 Streaming med dagens rapport från Kosterhavets Nationalpark (ca 10 min).
13:00 Visning av filmen Bohuskust – ett vresigt paradis av Svante Lysén (ca 16 min)
14:00 Dagens forskningsrapport med marinbiologiska forskare om Havsmiljön i Västerhavet. Streaming från Havsverkstan om hur havsmiljön påverkas av övergödning, klimatförändringar, havsförsurning, utfiskning, invasiva arter, nedskräpning och miljögifter (ca 20 min)
15:00 Streaming från Västerhavsveckans Havsverkstan med rapport om dagens insamlade djur och växter från besökarna i Havsverkstan (ca 15 min)
16:00 Utställningen stänger, sammanfattning av dagen samt presentation om morgondagens program (ca 10 min).

Utställningen

Ren kust/Västkuststiftelsen
Västerhavsveckans jubileumsutställning: Havet igår, idag & imorgon. (2018)
Kosterhavets Nationalpark firar 10 år 2019 – Kosterhavets Nationalpark.
Invasiva arter i Västerhavet – information om främmande arter som har dykt upp i Västerhavet och om ett pågående skolprojekt som finansieras av Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Lär dig mer om Västerhavets alger – algutställning med akvarier och information om alger och hur de kan användas från Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium.
8-fjordar – information om havsmiljön i 8-fjordarområdet.
Virtue – ett marint läromedel för skolan från Inst. för Biologi och Miljövård, Göteborgs universitet.

Havsbion – filmer visas under hela öppettiden på olika skärmar.

Skärm 1:
Havet igår, idag & imorgon – tre filmer om plast, fritidsliv och mat (HMI, VGR)

Skärm 2:
Strömmar av plast (HMI)
Främmande arter (VGR/Lovéncentret)
Havsförsurning (VGR/Lovéncentret)
Övergödning ((VGR/Lovéncentret)
Släpp inte främmande arter i våra vatten – HaV

Skärm 3:
Hummer- och fisk rev (8 – fjordar)
Kosterhavet och yttre Hvaler (Kosterhavets nationalpark)
Töm inte i sjön – en film om regler för toalettavfall till sjöss (Transportstyrelsen)
Marint skräp i Kosterhavet – Kosterhavets Nationalpark
Ren båtbotten – Hav möter land
Stigande hav – så påverkas Sverige (SMHI)
Urban water vision (SMHI)
Så fungerar en båtspolplats (Hav möter land)

Aktiviteter:

Maritiman – information, aktiviteter och tävlingar med fina priser från Maritiman.
Medborgarforskning – hjälp forskarna att samla in uppgifter från havet. Rapportera dina fynd av blåmusslor och invasiva arter som japanskt jätteostron, blåskrabba och klängmanet.
Västerhavets biologiska mångfald –Gothenburg Global Biodiversity Centre, Göteborgs universitet.

Experimentverkstad:

Interaktiva experiment kring havet som livsmiljö och dess livsformer.

Skapartorget:

Teckningsuppgift – teckna om Västerhavets undervattensvärld.
Tipspromenad och havsquizz – hur mycket kan du om havets livsformer?
Bygg ditt eget krabbmete av klädnypor och snöre och ge dig ut på krabbfiske i Västerhavet!?

Information:

Tid: Lördag 3 augusti kl. 11.00 – 16.00
Plats: Nordstans Köpcentrum i Göteborg