hållbartfiske

Västerhavsveckan i Nordstans köpcentrum 4 augusti

Scenen

11:00 Utställningen öppnar – presentation av Västerhavsveckan samt dagens program i Nordstan och på övriga platser (ca 10 min)
12:00 Streaming från Västerhavsveckans Havsverkstan med rapport om aktiviteterna på den plats Havsverkstan besöker denna dag (ca 15 min).
13:00 Streaming med dagens rapport från Kosterhavets Nationalpark (ca 10 min).
13:00 Visning av filmen Bohuskust – ett vresigt paradis av Svante Lysén (ca 16 min)
14:00 Dagens forskningsrapport med marinbiologiska forskare om Havsmiljön i Västerhavet. Streaming från Havsverkstan om hur havsmiljön påverkas av övergödning, klimatförändringar, havsförsurning, utfiskning, invasiva arter, nedskräpning och miljögifter (ca 20 min)
15:00 Streaming från Västerhavsveckans Havsverkstan med rapport om dagens insamlade djur och växter från besökarna i Havsverkstan (ca 15 min)
16:00 Utställningen stänger, sammanfattning av dagen samt presentation om morgondagens program (ca 10 min).

Utställningen

Ren kust/Västkuststiftelsen
Västerhavsveckans jubileumsutställning: Havet igår, idag & imorgon. (2018)
Kosterhavets Nationalpark firar 10 år 2019 – Kosterhavets Nationalpark.
Invasiva arter i Västerhavet – information om främmande arter som har dykt upp i Västerhavet och om ett pågående skolprojekt som finansieras av Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Lär dig mer om Västerhavets alger – algutställning med akvarier och information om alger och hur de kan användas från Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium.
8-fjordar – information om havsmiljön i 8-fjordarområdet.

Filmer 

Filmer visas under hela öppettiden.
Havet igår, idag & imorgon – tre filmer om plast, fritidsliv och mat (HMI, VGR)
Måseskär 58o09N 11o33O – en film om Måseskär (Maritimt i Väst, VGR)
Strömmar av plast (HMI)
Främmande arter (VGR/Lovéncentret)
Havsförsurning (VGR/Lovéncentret)
Övergödning ((VGR/Lovéncentret)
Släpp inte främmande arter i våra vatten – HaV
Hummer- och fisk rev (8 – fjordar)
Kosterhavet och yttre Hvaler (Kosterhavets nationalpark)
Töm inte i sjön – en film om regler för toalettavfall till sjöss (Transportstyrelsen)
Marint skräp i Kosterhavet – Kosterhavets Nationalpark
Ren båtbotten – Hav möter land
Stigande hav – så påverkas Sverige (SMHI)
Urban water vision (SMHI)
Så fungerar en båtspolplats (Hav möter land)
Ocean Sanctuaries (Greenpeace)
Ålgräs – en informationsfilm om de viktiga ålgräsängarna (Länsstyrelsen Västra Götaland)
8-fjordar – en informationsfilm om projektet 8-fjordar (8-fjordar)

Aktiviteter:

Maritiman – information, aktiviteter och tävlingar med fina priser från Maritiman.
Medborgarforskning – hjälp forskarna att samla in uppgifter från havet. Rapportera dina fynd av blåmusslor och invasiva arter som japanskt jätteostron, blåskrabba och klängmanet.

Experimentverkstad:

Interaktiva experiment – om havet som livsmiljö och dess livsformer.
Experimentera med alger – lär dig mer om havets alger.

Skapartorget:

Teckningsuppgift – teckna om Västerhavets undervattensvärld.
Tipspromenad och havsquizz – hur mycket kan du om havets livsformer?
Bygg ditt eget krabbmete av klädnypor och snöre och ge dig ut på krabbfiske i Västerhavet!?

Information:

Tid: Lördag 4 augusti kl. 11.00 – 16.00
Plats: Nordstans Köpcentrum i Göteborg