Världens under och över havet 

Haven täcker 70 procent av jordens yta och ur deras djup blir livet till. Talar jorden och dess hav till oss? På vilket språk i så fall? Hur uttrycker de sin smärta? Hur vill vi att vår planet ska se ut i framtiden? Finns det hopp för vår natur?

Konstnären Maryam Javidmehr arrangerar en pedagogisk workshop med barn och ungdomar vid Fiskemuseet. Workshopen som är öppen för allmänheten kommer att se biologisk mångfald från barn och ungas perspektiv.

Genom att använda gamla tidningar och med collageteknik kommer deltagare i workshopen att illustrera sina egna idéer,kommunicera med varandra och inspirera varandra. De skapar världen under och över havet som de vill att havet ska se ut i framtiden. Det blir en dialog om miljön som kretsar kring barn och ungas delaktighet och egenmakt där olika uttryck, material och kulturer möts.

De verk som skapas under workshopen kommer sedan att ställas ut i en grupputställning på Fiskemuseet Hönö Klåva, där även publiken ges möjlighet att reflektera och diskutera frågor om klimat, hav, biologisk mångfald och miljö.

Information:

Tid: söndag 8 augusti kl. 11.00 – 16.00
Plats: Fiskemuseet, Hönö Klåva