RAMSVIK2

Geologi, blommor och fåglar

Sommarvandring vid Grosshamn, över granithällar och ängsmarker. Ramsvikslandet har kallats ”Klippornas rike”. Äldre tiders kustjordbruk präglar landskapet.

Vandringen går i måttligt svår terräng, cirka 3 km. Strandängen kan vara lite blöt. Ta med matsäck så fikar vi vid den ovanliga bergarten rombporfyr, som skär genom graniten.

Västkuststiftelsen Strandstädning deltar och informerar om bland annat om appen
Strandstädarkartan. Vi passar på att städa under vandringen. Allt för en renare kust!


Information:

Tid: Lördag 7/8 kl 10.00-13.15.
Plats: Ramsvikslandet, Samling på parkeringen vid Fykan.
https://goo.gl/maps/oCPPiXSRCw42

Guider: Jan Artursson 0725-423099 och Thomas Eliasson 0702-228857
Svårighetsgrad: Medel
Föranmälan: via anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 5 augusti. Max 30 deltagare.
Tema: Växter, fåglar, geologi

Arrangeras av Västkuststiftelsen.
Samarrangemang med Västerhavsveckan.

Folder om Ramsvik kan laddas ner här.