RAMSVIK2

Geologi, blommor och fåglar

Sommarvandring vid Grosshamn, över granithällar och ängsmarker. Ramsvikslandet har kallats ”Klippornas rike”. Äldre tiders kustjordbruk präglar landskapet.

Vandringen går i måttligt svår terräng. Ta med matsäck så fikar vi vid den ovanliga bergarten rombporfyr, som skär genom graniten.


Information:

Tid: Lördag 10/8 kl 10.00-13.15.
Plats: Ramsvikslandet, Samling på parkeringen vid Fykan.
Guider: Jan Artursson tel. 0725-423099 och Thomas Eliasson tel. 0702-228857.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/oCPPiXSRCw42

Arrangeras av Västkuststiftelsen. Samarrangemang med Västerhavsveckan.

Folder om Ramsvik kan laddas ner här.