hermanoheader-1Vandring på Härmanö när ljungen blommar

Naturreservatet Härmanö vid Gullholmen är stort. Här finns den karga, exponerade västsidans gnejsklippor genomskurna av diabasgångar och den leende, bördiga östsidans skalgrusrika jordar. Du kan välja mellan en snabbare och längre vandring till Hermanö Huvud på knappt 7 timmar (ca 14 km) med natur och kultur eller en kortare tur över ängarna till Hermanös västra stranden, på nära 5 timmar (ca 8 km) med sensommarblomning och bäverdammar.
Första sträckan är lämplig för barnvagn eller rullstol. Riklig matsäck och kraftiga skor.

Folder om Härmanö reservat finns att ladda ner här.

Leaflet Härmanö Nature Reserve in English download.


Information:

Tid & Plats: Söndag 8/8 kl. 10.45-15.45/17.30
Samling på Gullholmen Piren där färjan lägger till.
Personfärja 381 avgår från Tuvesvik kl 10.30 och ankommer till Piren 10.35.
Svårighetsgrad: Medelsvår vandring
Föranmälan: senast 7 augusti till 0730- 22 47 98 eller 0703-33 61 14. Begränsat antal deltagare.
Guider: Gunilla Olander 0730- 22 47 98 och Berth Kullholm
Tema: Växter, geologi, kultur/historia

Tider: 10.45-16.45 och 10.45 – 18.00 (OBS! Tiderna anpassas efter färjan)

Vandringen arrangeras av Västkuststiftelsen. Samarrangemang med Västerhavsveckan.