Vad är en fågelholk under vattnet?

Följ med Staffan Gustrin på en promenad längs Säveån. Visning av både naturliga och
restaurerade lekplatser för åns unika öringsbestånd. 1,5 km promenad i lätt terräng som
barn och barnvagnar klarar av.
Vandringsfika från Garveriets bageri ingår.
.

Information:

Tid: lördag 14 aug kl.15.00 – 16.30
Plats: Vi samlas vid Garveriets uteservering.
Pris: 80 kr / vuxen. 50 kr / barn som fikar
Boka din plats på
bokning@garveriet.se

Säveåns öringsfiske
www.savean.nu