skattjakt

Flera av museets utställningar och program har direkt anknytning till de havsfrågor som Västerhavsveckan vill belysa.

Kustland Glimtar av människors strävanden här vid den bohuslänska kusten – då och nu. Om oro, sorg och kärlek, stolthet, skam och frihet.

Båthallen Allmogebåtar från 1800-talet – bruks- och fiskebåtar som ekor, snipor, jullar. Och tjusigare nöjesbåtar från sekelskiftet 1900 och framåt.


Bohushallen
Växter och djur, berg och hav, där vatten möter land. Hur uppfattar människan naturen?

Världsomsegling – en skattjakt för hela familjen
Hämta en karta i receptionen och ge dig ut för att söka efter skatten.

Besök också museets restaurang Kajkanten.


Information:

Tid: för öppettider se www.bohuslansmuseum.se
Plats: Bohuslän museum, Museigatan 1, Uddevalla
Museet har fri entré.