faglarheader-1

Unik plats, unik flora och fauna

Måseskär har ett fantastiskt rikt fågelliv. Förutom sjöfåglar har Måseskär också uppmärksammat för den i Norden ovanliga stormsvalan. Stormsvalan är en sällsynt fågel i Sverige och Måseskär är en av få platser där denna nordatlantiska fågeln kan dyka upp. Flera exemplar har ringmärkts på ön.

På Måseskär finns också den rödlistade strandpaddan, som tidigare kallades stinkpadda.

Under Västerhavsveckan vandrar Magnus Larsson och Thomas Liebig runt på ön och berättar om Måseskärs fågel- och naturliv.

Vi rekommenderar att du tar dig till Måseskär med taxibåt från Käringön. Hamnen är liten och svår att angöra.

Aktiviteten på Måseskär är väderberoende. Vid för stark vind går det inte att angöra hamnen. Se www.vasterhavsveckan.se eller Västerhavsveckans facebook för ändringar i programmet.


Information:

Tid: lördag 3/8—söndag 11/8
kl. 10.00-17.00

Plats: Måseskär. Till Måseskär tar du dig med taxibåt från Käringön. Färja till Käringön går från Tuvesvik.
Kostnad: 120 kr/person för taxibåten Käringön-Måseskär t/r.
Kontakt: Käringöns Sjötaxi Bengt Österberg, 0708-301232