Träbåtsfestival i Halmstad

I Skandinavien har det byggts träbåtar under mer än tusen år. På Nissan visas Halmstads träbåtar för alla intresserade. Numera är plastbåtarna helt dominerande medan träbåtarna försvinner i rask takt.
Under festivalen avgår båtarna från Slottsbron och man kan sedan följa båtarna längs Dragvägen ner till Söderkaj där de förtöjer. Vid bryggan får man titta närmare på dessa klenoder, den äldsta 100 år gammal, och träffa de entusiaster som vårdar och använder sina båtar. Klockan 16.00 lämnar båtarna bryggan.
Information:

Tid: söndag 6 augusti kl.12.00
Plats: Nissan vid Slottsbron, Halmstad
Fri entré