Strandexkursion för familjer nedanför Strandhotellet i Mellbystrand

Vi letar efter djur och växter i havet med håvar, skålar, spadar och silar. Vi lär oss om djuren och deras liv, hur de lever, vad som påverkar djuren att bli fler eller färre. Vi är ute 2-3 timmar. Vem vet, kanske dyker Friluftsfrämjandets Laxe upp! Han är Mulles kompis som hjälper honom att hålla rent i vatten och på stränder.
Exkursionen är väderberoende och kan förkortas eller ställas in om vädret är ogynnsamt. Ta kontakt innan om ni är osäkra på vädret.

Arrangemanget är ett samarbete mellan Strandmiljö Laholm, Länsstyrelsen Hallands län och Studiefrämjandet. Kattegatts kustvattenråd medverkar med information om kust och hav.

Information:

Tid: Tisdag 8/8 kl. 15.00

Plats: Samling nedanför Birger Pers väg i Mellbystrand

Kostnad: ingen
Detaljinformation: www.strandmiljolaholm.se, kontakt: Patrik Slimane tel. 0733-58 50 25