Skaftövrakets last berättar om medeltidens internationella handelssjöfart

.År 2003 påträffades ett välbevarat skeppsvrak från 1400-talet utanför Skaftö. Fartyget hade en last av bland annat koppartackor, ekplankor och tunnor med kalk och tjära. Efter flera års arkeologiska undersökningar och omfattande naturvetenskapliga analyser kan vi nu med ganska stor säkerhet säga varifrån fartyget och dess olika laster kom, samt vart det var på väg när det förliste omkring år 1440.
Staffan von Arbin är marinarkeolog och har under många år arbetat på Bohusläns museum där han lett undersökningarna av Skaftövraket. Just nu är han tjänstledig för att slutföra sin doktorsavhandling som handlar om medeltidens sjöfart längs bohuskusten.

Information:

Tid: torsdag 12 aug kl.18
Plats: Skaftö Folkets hus, Grundsund