Sex & the Sea – Kärlek under ytan

Vad har de för sig i havet? Kärleken tar sig många olika former och vad som fungerar bäst för att föra släktet vidare blir det som gynnas i det långa loppet. Går det så går det, är naturens motto. Vi presenterar några väntade och oväntade exempel och spekulerar kring varför havets organismer beter sig på detta viset.
Klas Malmqvist från Universeum och Kennet Lundin från Göteborgs Naturhistoriska Museum berätta och visar bilder I ett marinbiologiskt föredrag.
Information:

Tid: lör 10 aug kl.19.00
Plats: Smögen dyk och upplevelse, Kleven, Smögen