Livräddningsstationen Särdal

Särdals Livräddningsstation byggdes 1908 genom Sveriges allmänna sjöfartsförenings försorg, och betalades genom donationer. Under septemberstormen 1903 förliste mellan Vinga och Ängelholm 20 skutor och 60 sjömän drunknade. Kustborna stod maktlösa och såg vraken brytas sönder av brottsjöarna, utan att kunna hjälpa de nödställda. .
Nu måste man ha en rejäl båt för att rädda nödställda vid skeppsbrott. Sommaren 1908 hämtades roddlivbåten OTTO STENBERG i Halmstad och den 28 oktober 1908 stod Särdals Livräddningsstation färdig och invigdes i samband med en stor övning med stationens frivilliga personal.

Livräddningsstationen är öppen för visning måndagar och onsdagar kl 18.30-20.00.

Information:

Tid: 7 och 9 augusti kl.18.30-20.00

Entré: Vuxna 10 kr, barn fri entré

Plats: Livräddningsstationen Särdal, nerfart Lundaslättsvägen