Politikerdebatt

Vad säger de olika riksdagspartierna om havet? Passa på att lyssna till när politikerna debatterar aktuella havsfrågor.

Frågor som kommer att tas upp är shipping och fartygs påverkan på havsmiljön och den biologiska mångfalden. Vad betyder vårt förändrade konsumtionsmönster för havsmiljön och vilken roll spelar Preem i debatten.

Samtal arrangeras i samnband med Öppet hus på Kristinebergs marina forskningsstation.

Medverkande:

Miljöpartiet
Fredrik Christensen, Centerpartiet
Liberalerna
Moderaterna
Kristdemokraterna
Elin Segerlind, Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna

Samtalsledare:

Jessica Hjerpe Olausson, maritim expert, Västra Götalandsregionen

Information:

Tid: onsdag 7 aug kl.13.00-14.00
Plats: Kristineberg, Fiskebäckskil