kristineklappheader-1Öppna portar på Lovéncentret Kristineberg

Besök en av världens äldsta marina forskningsstationer. På Lovéncentret Kristineberg arbetar forskare från hela världen som försöker ta reda på mer om livet under ytan. Föredrag, havspyssel samt öppen akvariehall.

Program tisdag 9/8:

13 -13.40 Föredrag med Therese Karlsson, Göteborgs universitet, ”Plast i havet”

Flera miljarder ton plastskräp beräknas hamna i havet varje år. Väl i havet tar det lång tid för plast att brytas ner utan materialet fragmenterar istället till mindre bitar, så kallad mikroplast. Nedskräpningen av haven är av såväl social, som ekonomisk och ekologisk oro.

Therese doktorerar på Göteborgs universitet inom källor, förekomster och spridning av mikroskräp i miljön. Under den här föreläsningen kommer hon att ge en övergripande introduktion till problematikens uppkomst, det nuvarande kunskapsläget samt framtida utmaningar.

13.50-14.30 Föredrag med Susanne Baden, Göteborgs universitet, ”Övergödning och överfiskets påverkan på ålgräs”

14.40-15.10 FILMVISNING: ”Liv i salt vatten” ”Strömmar av plast”, ”Övergödning”, ”Havsförsurning” och ”Främmande arter”

Program onsdag 10/8:

14.30 -15.10 Föredrag med Anna- Sara Krång, IVL Svenska Miljöinstitutet, ”Mikroplast i havet – mikroskräpets källor, spridningsvägar och effekter på miljön”

Mikroskopiska plastpartiklar i havet är ett globalt och växande miljöproblem. Men varifrån kommer mikroskräpet, hur hamnar det i havet och vad kan vi göra för att minska tillförseln? 
Hör också om det pågående arbetet att kartlägga förekomsten av mikroskräp i havet och hur det påverkar den marina miljön och djur i havet.

15.20-16.00 Föredrag med Peter Tiselius, Göteborgs universitet, ”Vargar, späckhuggare och maneter – hur ekosystem påverkas av rovdjur”

 

 


Information:

Tid: Tisdag 9/8 & onsdag 10/8 kl.13.00-16.00
Plats: Lovéncentret Kristineberg, Fiskebäckskil

www.loven.gu.se