Öppet skepp hos Klippans Bruksbåtsförening

Historisk miljö med hamn som brukats flera sekler före Göteborgs grundande. Veteranbåtshamn med Ostindiska Compagniets magasin(numera Sjömagasinet), och Klippans Ångbåtsbrygga, med bruksbåtar från 1800-talet till mitten av förra seklet.

Under Västerhavsveckan bjuder vi på öppet skepp för närvarade vikingaskepp, lotsbåtar, räddningsfartyg, fiskebåtar, klassiska jakter m fl.  Rundvandring i hamnen på begäran, vägledda av närvarande medlemmar i Bruksbåtsföreningen.

Varje dag håller s/s Eduard Melin öppet café. Där finns också en permanent utställning med information om alla medlemsbåtar.

Information:

Tider: Café på ångbåten Eduard Melin lördag 4/8 – söndag 12/8 kl.11.00-18.00
Öppet skepp söndag 5/8 & söndag 12/8 kl.11.00-13.00
Plats: Klippans ångbåtsbrygga, Göteborg

#1881