Öppet hus i Bildarkivet

I Hunnebostrands bildarkiv kan du hitta över 12 000 bilder och känna historiens vingslag. På plats finns medlemmar i föreningen som gärna visar och berättar.

Årets utställning är Husen som försvann och belyser platser där det har stått hus som har rivits eller flyttats. Men här kan du också se tillbaka på gamla bröllopskor, skolkort och konfirmationskort

Vi har under många år också arbetat med att inventera varje hus i Hunnebostrand. Information om respektive hus, när de byggdes, vem som har bott där och annat publiceras efterhand. Hittills har tio häften från olika områden i samhället kommit ut.

Information:

Tid: lördag 5 aug kl.16.00-21.00
övriga dagar 18.00-21.00
Plats: Bildarkivet, Mellankajen, Hunnebostrand