Information:

Tid: lördag 10 augusti kl.18.00-19.00
Plats: Smögen Dyk och upplevelse, Kleven, Smögen