vinganatur

Guidad visning av fyren, Vingas big five – en poängpromenad för barn, skräpdyk och sjösäkerhet 
Öckerödorarna kommer, visar och talar om vad de håller på med. De rensar bottnar och vatten runt om i Öckerö kommun från spökgarn, gamla tenor och annat marint skräp.
De kommer att dyka och ta upp marint skräp från hamnbassängen på Vinga.

Poängpromenad för barnen, “Vingas big five” och Havsquizz med fina priser.

Sjöräddningen och polisen visar upp sina båtar. (om dom inte måste ut på uppdrag). och besök av sjöräddning, lotsbåt och polisbåt (med reservation för ev. utryckningar).

.

Hur tar du dig till Vinga?
Båttransport kan bokas från Fotö med Tabor, 0730-933 900 eller från Hönö med Silvana, 0703-14 08 25 och Bellamy 0705-12 50 85. Kostnad 250 kr.

Information:

Tid: lördag 11 augusti kl.11.30
Plats: Vinga.
Pris: Alla aktiviteter på ön är gratis.
Båtfärden kostar 250 kr t/r