fotomaseMåseskär – en fotoutställning

I det lilla fyrmuseet på Måseskär kan du se en fotoutställning om livet på en fyrplats, naturlivet på Måseskär och fyrens teknik. Delar av utställningen finns i maskinhuset och i fyren. I fyren hänger också teckningar av Lars Wässing.
Fotografierna är tagna av Stina Olsson, Thomas Liebig, Kåre Ström m fl.

Information:

Tid: lördag 4/8—söndag 12/8
kl. 10.00-17.00
Plats: Måseskär. I år har vi begränsade möjligheter till båttransport eftersom en av bryggorna blåst bort i vinter.