Marina nationalparker och marina naturreservat

Marinbiolog Elisabeth Anderberg berättar hur Havs- och Vattenmyndigheten
arbetar med marina naturreservat i Sverige och internationellt i
samarbete med Sida.

 

Elisabeth kommer bland annat berätta om varför man skyddar områden, hur fiske kontrolleras och regleras, vart regeringens pengar går och vilka miljöer som är särskilt skyddsvärda som tex. djuphavskoraller.
Information:

Tid: lördag 3/8  kl 17.00
Plats: Gullholmsgården på Gullholmen